ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟΥ ΦΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΙΤΑΛΙΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΑΡΜΕΝΙΑ

Ο Γαλανόλευκος Φάρος θα πάρει εισιτήρια στην θύρα 9. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6974331691 Νίκος Φλέκκας